Kaip ir kodėl svarbu ugdyti emocinį intelektą (EQ)?

Žmonės yra jausminės būtybės, nes emocijos ir jausmai juos lydi kiekvieną akimirką. Tai yra neatsiejama gyvenimo dalis ir vienas iš keturių prigimtinių resursų.

Emocijos ir jausmai žmogui yra instrumentas, kuris leidžia išgyventi santykius su objektais ar reiškiniais, o jų paskirtis leidžia įvertinti ir suvokti situacijas bei atkeliaujančią informaciją žymiai greičiau. Jeigu remtumėmės vien tik proto intelektu, tai nebūtų objektyvu, todėl emocinis intelektas šiai dienai yra kur kas svarbesnis. Todėl šįkart daugiau apie jį ir jo ugdymo svarbą.

Pirmiausia, norėtųsi, kad būtų aiškios sąvokos jausmai ir emocijos, nes dažnai iš skirtumų nežinojimo, esame įpratę jas suplakti į vieną reiškinį, o tai toli gražu ne tas pats.

Emocijos – tiesioginė, staigi, trumpa reakcija į tai, kas vyksta aplink mus ar mumyse. Lyginant su jausmais, tai emocijos yra gana nepastovios ir daugiau susiję su fiziologinių poreikių patenkinimu.

Jausmai tuo tarpu susiję su mūsų išgyvenimais bei aukštesnių poreikių (socialinių, kognityvinių, dvasinių) patenkinimu. Be to, jausmai yra ženkliai pastovesni ir nuo jų priklauso, kaip vystosi emocijos bei kaip kinta jų turinys.

JAUSMAI – TAI ENERGIJA.

Žmonės yra gyvos būtybės, kurių gyvumą būtent ir apibrėžia įvairūs jausmai, kurių pagalba jie išlaiko energijos pusiausvyrą savo kūne. Jausmai nėra nei blogi, nei geri, jie tiesiog yra. Vienus mums yra patogu ir malonu jausti, kitus ne.

Egzistuoja septyni prigimtiniai jausmai: pyktis, liūdesys, baimė, pasibjaurėjimas, džiaugsmas, jaudulys ir seksualinis susijaudinimas. Visi jie yra tarsi žmogaus savireguliacijos mechanizmas, kuris perjunginėja mygtukus – žmogaus reakcijas į atsitinkančis situacijas, taip padėdamas jam jas išgyventi.

O KAS NUTINKA JEIGU NESTEBIME IR NEANALIZUOJAME SAVO JAUSMŲ IR EMOCIJŲ?

Nepastebėdami ar nevertindami savo jausmų ir emocijų, esame įpratę juos blokuoti, užspausti, neišreikšti, paprastais žodžiais tariant “nejausti” ir bėgti nuo jų. Taip pradeda formuotis didžiulė problema, kurios pasekmes pajuntame ne iš karto. 

Blokuojant ir užspaudžiant jausmus, pradedame nebeatpažinti situacijų ir į jas reaguojame neadekvačiai, nenatūraliai. Tokiu būdu prarandame vertingą gyvenimo kompasą, kuris neblokuojamas ir tinkamai naudojamas, pasitarnautų mums.

Vaikystės periode šį kompasą mes turime idealiai sukalibruotą, tačiau socialinei aplinkai tai dažnai netinka, yra nepatogu. Tiksliau tariant, yra nepatogūs emociniai svyravimai ir jausmų raiškos būdai. Todėl esame ribojami įvairiausiomis taisyklėmis ir nurodymais, kaip neva turime tinkamai elgtis. 

-Ribojimai mus atpratina jausti tai, ką norime jausti tą akimirką.
-Ribojimai mus išmoko jausmus slėpti ir užspausti.
-Ribojimai trukdo mums suprasti save, savo jausmus, priimti juos ar laisvai reiškti.
-Ribojimai mus užslopina.

Dabartiniame, intensyviai besivystančiame pasaulyje, protas yra pernelyg sureikšmintas ir supriešinamas su jausmais ir emocijimis. Dėl šio laikmečio “taisyklių” žmonės prarado efektyvų gebėjimą naudotis jausmų ir emocijų resursais tolygiai, nors abu resursai žmogui yra vienodai svarbūs ir naudingi.

Juk ne veltui turime du smegenų pusrutulius, kurių kiekvienas kuruoja savo sritį (logiką ir kūrybiškumą), todėl turime gebėti naudotis abiem. Tuo tarpu jausmai yra neatsiejami nuo kūno, nes milijonai neuronų jungia emocines smegenis su visomis kūno dalimis bei organais. Taip, kaip naudojamės jausmais ir kūnu, taip svarbu mokėit naudotis ir abiem pusrutuliais.

NEGALIME PASIRINKTI EMOCIJŲ, TAČIAU GALIME IŠMOKTI JAS SUPRASTI IR KONSTRUKTYVIAI IŠREIKŠTI.

Tiesiogiai mes nekontroliuojame jausmų kilmės, tačiau galime daryti įtaką tam, kad nemalonūs, žemų vibracijų jausmai mūsų neužvaldytų, kad juose nepaskęstume. Lygiai taip pat esame pajėgūs puoselėti ir dauginti aukštų dažnių jausmus (pvz.,džiaugsmas), kurie veda mus pirmyn. 

AUKŠTŲ DAŽNIŲ JAUSMUS MES GALIME DAUGINTI, NES JAUSMAI YRA UŽKREČIAMI.

Jausmų valdymo meną vadinu jausmų technologija, kurią perprasti ir įvaldyti rekomenduoju savo klientams. Ji svarbi tam, kad gebėtume išnaudoti visus savo prigimtinius resursus ir atrasti ryšį su tikruoju savimi.

Dažnai sakau, kad žmogus turi “atmokti” jausti, kas reiškia, jos mes visi kažkada mokėjome jausti natūraliai, tačiau praradome šią dovaną veikiami išorinių nuostatų.

KAIP NEPASKĘSTI JAUSMUOSE IR NELEISTI JIEMS MŪSŲ UŽVALDYTI, GALIME MOKYTIS IŠ VAIKŲ.

Vaikai – vienas geriausių pavyzdžių, kaip vienoje akimirkoje gali tilpti jausmų paletė, kuri yra natūrali, patraukianti ir iš tiesų nuoširdi. 

Mano šešiametis sūnus yra itin emocionalus, todėl nuolat stebiuosi kaip jis nuoširdžiai išgyvena savo emocijas: tai verkia, tai jau juokiasi, štai jau sukyla agresija, o va ir vėl glaudžiasi užplūdus švelnumui. 

Dažnai dėl to jaučiuosi nepatogiai, nes man kyla asmeninis iššūkis priimti ir gyventi su tokia emocijų kaita. Netgi jaučiu automatiškai kylantį norą jam “padėti” nuslopinti savo emocijas, nes pati esu taip išmokusi. Kaip greičiausiai dauguma mūsų.

Tačiau džiaugiuosi, kad šiai dienai suprantu, ką galiu geriausiai padaryti ir ko jį išmokyti:

  1. ATPAŽINTI KYLANČIUS JAUSMUS. Kol nesuprantame, kokie jausmai kyla, niekaip negalėsime pasirinkti jų raiškos. Įvardijus jausmą, sumažėja įtampa.

  2. PRIIMTI, SUSTOTI IR PABŪTI SU TAIS JAUSMAIS. Jausmų ignoravimas, jų nepanaikina, o priešingai – jie gali sustiprėti.

  3. TYRINĖTI, SUPRASTI KYLANČIŲ EMOCIJŲ NEI IŠGYVENAMŲ JAUSMŲ PRIEŽASTIS. Mes gebame suvokti informaciją, kurią siunčia kylantys jausmai. Įsiklausyti į jausmus lydinčias mintis, kurios dažnai tėra mūsų vienašališka interpretacija bei tuo pačiu išgirsti, ką slepia kito jausmai ir emocijos.

  4. PASIRINKTI TINKAMĄ, KONSTRUKTYVIĄ JAUSMŲ IŠRAIŠKĄ. Atpažinus ir įvardinus jausmus, įgyjame neįkainojamos informacijos apie save, kitus ir mus supančią aplinką. Tuomet galime pasirinkti, ką su ta informacija daryti, kaip ją išreikšti ir kokių veiksmų imtis. Už tai mes esame atsakingi.

Gana akivaizdu, kad jau greitai dirbtinis intelektas galės pakeisti žmogų daugelyje situacijų, tačiau yra dalykų, kurių jis niekada nepakeis. Tai yra emocijos, jausmai, kūrybiškumas. Tik žmogus, savarankiškai įvaldęs emocinį intelektą bei supratęs jo svarbą kasdieniniame gyvenime, įgaus pranašumų skleidžiant savo potencialą bei išliekant homo sapiens šiuolaikiniame technologijų pasaulyje.

BŪKITE SAVO GYVENIMO ŠEIMININKAIS, NE TIK DALYVIAIS!

Dalintis

Daivos Dūdėnaitės autorinės programos