Kaip mąstymas formuoja požiūrį į pasaulį?

Šį kartą apie protą, kurio sprendimus šmaikščiai vadinu “smegenų chemija”. Prote vykstantys procesai ne mažiau svarbūs nei ankstesniuose straipsniuose minėti žmogaus resursai. 

Vos pagalvojusi, kad šiandien rašau apie protą, mintyse išgirstu plojimus avansu, iš visiems gerai žinomos ir pažįstamos proto dalies – EGO. Nepaisydama ego džiaugsmo, stengsiuosi išlikti objektyvi ir papasakoti Jums kuo daugiau apie proto galias, galimybes ir jo kuriamus barjerus. 

Šią sritį analizuoju ir gilinu jau daug metų, todėl iš ties nesunku apie ją kalbėti paprastais, visiems suprantamais žodžiais ir pavyzdžiais. Tikiu, kad šis straipsnis pradžiugins Jus ir leis suprasti, kad net iš pažiūros sudėtingi dalykai, gali skambėti ir būti perprantami paprastai.

Šiuo straipsniu prisiliesiu prie šio įstabaus PROTO resurso, kad bent kažkiek suprastumėte apie smegenų veiklą ir jos atliekamas funkcijas, t.y. savo protą vietoje to, kad būti labai protingiems. 

Proto tema iš esmės aktuali tam, kad jūs vadovautumėte savo protui, o ne jis jus valdytų. Tam, kad naudotumėtės jo galiomis, tačiau nesileistumėte jo “vedžiojami už nosies”.

protas, kūnas, jausmai ir siela - lygiaverčiai žmogaus prigimtiniai resursai

Gyvename pasaulyje, kuriame loginis mąstymas yra didžiai pervertintas, tuo pačiu nejučia ar sąmoningai supriešinant jį su kitais. Tokiam sureikšminimui didelę įtaką daro paties proto dalis EGO, kuris moka manipuliuoti ir nori besąlygiškai valdyti. Tačiau PROTAS yra lygiavertis žmogaus prigimtinis resursas kartu su kūnu, jausmais ir siela. 

Tik apjungus kartu visus resursus, žmogus gali funkcionuoti efektyviai, be didesnių įtampų ir pasipriešinimų. Jeigu bandome vienu iš įvardintų resursu kompensuoti kitus, dingsta gyvenimo balansas, todėl patiriame daug įtampų, vidinių konfliktų ir sunkumų.

KOKIOS YRA PROTO GALIOS IR GALIMYBĖS?

Žmogaus, kaip nei vienos kitos gyvos būtybės žemėje smegenys yra stipriai išsivystę evoliucijos procese. Žmonės ne tik vadovaujasi instinktais, tačiau mąsto, t.y. “protauja” (daro išvadas, atsirenka informaciją, apibendrina, vertina ir pan.), ko pasekoje modeliuoja savo elgesį, veiksmus ir sprendimus bei pasirinkimus. 

Tai žmonėms suteikia didžiulį pranašumą, galimybes ne tik išlikti ir išgyventi, tačiau ir kuo patogiau, saugiau bei efektyviau gyventi.

Žmogaus smegenys, kaip kompiuteris, kurio viena iš pagrindinių funkcijų – apibendrinti ir automatizuoti žinias bei patirtį, patalpinti tai į saugyklą ir atėjus laikui naudoti jas tausojant energiją. Dėl to dauguma žmogaus veiksmų, elgesio formų ir minčių tampa automatinėmis.

Protą sudaro dvi dalys: pasąmonė (90-85 %) ir sąminingoji dalis (10 – 15%). Taigi viskas, kas automatizuojama, įrašoma į pasąmonę, kuri realiai daro didžiausią įtaką mūsų gyvenimui. Tik mažą dalį sudaro sąmoningojji dalis.

PAGRINDINIS BŪDAS ĮVALDYTI SAVO PROTĄ - TAPTI JO ŠEIMININKU.

Mūsų gyvenimą nulemia mūsų mąstymas. Tik pakeitus mąstymą, galima pakeisti savo gyvenimą. Tam svarbu plėsti sąmoningą proto dalį, o ne automatiškai paklūsti užprogramuotoms funkcijoms.

Mąstymo pokyčiai, kritinio mąstymo stimuliavimas daro teigiamą įtaką žmogaus pasirinkimams, efektyviam proto galių panaudojimui ir užstrigimo prevencijai. 

Kiekvienas žmogus gali senąsias, jį ribojančias mąstymo struktūras, pakeisti ir atlaisvinti vietos naujoms. Gera pradžia – atsikratyti praeities įsitikinimų bei nuostatų ir labiau atsižvelgti į naujus įrodymus bei idėjas. Tam tereikia noro.

Vaikystėje smegenys aktyviai auga ir keičiasi, o štai suaugus jau reikia patiems stengtis sąmoningai save ugdyti ir tobulėti. Prigimtinis smegenų lankstumas gali turėti neįtikėtinai didžiulės įtakos žmogaus gyvenimo plėtrai.

Įnešant pokyčius į mąstymą ir suabejojant automatinėmis mintimis bei išvadomis ten, kur nėra realaus pavojaus gyvybei ir sveikatai, sujungiant intelektą su kūrybiškumu, galime paveikti savo jausmus ir veiksmus. 

Nutrūkus įprastai užstrigimo grandinei, gyvenimas gali įgauti norimą kryptį. Šis procesas vyksta dėka mūsų mąstymo pokyčių. Pasitelkus visas smegenų galias, įmanomas visiškai kitoks gyvenimas nei toks, kurį turite dabar.

KADA PROTAS nėra „PROTINGAS“? 😊

Kai protas yra sureikšminamas ir pervertinamas, jis tampa labiau destruktyvus nei naudingas. Tuomet jis funkcionuoja kaip svarbiausias vienvaldis resursas ir veikia vienas neapjungdamas su kitais lygiaverčiais resursais: kūnu, emocijomis ir siela.

Faktas, kad daugiau išmanome apie išorinį pasaulį, nei apie savo vidinius prigimtinius resursus, tame tarpe ir protą. Todėl vertinga bent minimaliai suprasti, kaip veikia smegenys ir pagrindinės smegenų funkcijos. Tam, kad galėtumėte pilnai išnaudoti savo įstąbųjį protą ir nepakliūti į jo nuolat kuriamas pinkles. Nereikia tapti neuromokslininku, pakanka jūsų pačių proto.

DAŽNAI IŠMINTIS TAPATINAMA SU PROTU, TAČIAU TIK IŠMINTINGAS ŽMOGUS PATS VALDO SAVO PROTĄ. NE ATVIRKŠČIAI.

O pervertinantys savo protą ir žinias žmonės kartoja: „aš žinau“, „ŽINAU“, lyg vien žinių užtektų pokyčiams. Išgirdusi tai, visuomet klausiu: „O ką darai su tuo, ką žinai?“. 

Jei pašnekovui kyla akivaizdus pasipiktinimas, atsiranda įtampa ir noras ką noras įrodinėti, tuomet suprantu, kad bus „reikalų“ nuleisti loginį protą arba EGO iš vadovo posto į žemesnes pareigas.

Tuo tarpu atviro, pasiryžusio pokyčiams ir gebančio neužstrigti žmogaus reakcija būna visai kitokia. Jis gali nusijuokti, gali pripažinti, kad per mažai daro, gali užduoti klausimą. Tokio žmogaus proto EGO adekvatus ir nėra nuolatinėje gynybinėje pozicijoje. Tokio žmogaus protas (EGO) nebando savęs apsaugoti nuo galimų „pavojų“. 

Dažnai itin pervertinantiems savo protą žmonėms kyla rūpesčių su savivertės stoka, todėl proto sureikšminimu jie bando kompensuoti šį trūkumą.

O KAIP TAPTI SAVO PROTO ŠEIMININKU?

-Lavinti savo protą ir naudotis visomis jo galiomis, tuo pačiu neiškeliant jo aukščiau kitų resursų.

-Protą ir emocijas apjungti įsisąmoninimo pagalba.

Smegenų ir kūno integracija vyksta per pagarbų požiūrį į savo kūną, jo girdėjimą, nenuneigiant jo siunčiamų signalų vien loginėmis išvadomis ir suvokimą, kad kūnas išmintingas (ne mažiau nei protas).

Širdies (sielos) ir proto susitikimo tašku gali tapti asmeninis ketinimas, kuris apjungs tiek intuiciją, giliausias emocijas ir racionalųjį mąstymą. Visi šie elementai pradeda veikti išvien.

Dalintis

Daivos Dūdėnaitės autorinės programos