kaip kurti santyki su savimi

Kaip kurti atvirą santykį su savimi ir išmokti save priimti?

Įvairiausi klausimai, dėl kurių man tenka sutikti ir dirbti su klientais – dažniausiai nuveda į tą patį ir svarbiausią klausimą: o kaip jūsų santykis su savimi? 

Tendencija, kurią pastebėjau, jog žmonėms sunku suprasti, ką apsikritai reiškia turėti santykį su savimi, kas tai yra, kokiu elgesiu ar veiksmais jį galima atpažinti bei pamatuoti, ar jis darnus, nuoširdus ar deja pagrįstas melu pačiam sau.

Vis dar nustembu, kai žmonės imasi vadovauti valstybei, didžiulėms korporacijoms, įmonėms, kitiems žmonėms, tačiau nesugeba vadovauti sau patiems.

Iš to kyla begalė iššūkių, pirmiausia, pačiam žmogui, o pasekoje ir aplinkiniams.

DIDELĖ DRĄSĄ IR RIZIKA KURTI IŠORINIUS SANTYKIUS, NESUKŪRUS SANTYKIO SU PAČIU SAVIMI.

Kurdama autorinį VIDINĖS SĖKMĖS METODĄ apjungiau keturis prigimtinius žmogaus resursus bei aptariau jų integravimo į savo gyvenimą būdus.

Visi keturi elementai vienareikšmiškai svarbūs, kuriant ir puoselėjant gilų santykį su savimi.

Todėl svarbu..

santykis su savimi

#1 MOKĖTI SUPRASTI SAVO EMOCIJAS IR JAUSMUS.

EMOCINIS INTELEKTAS (EQ) – pasitarnauja siekiant suprasti savo emocijas ir jausmus. EQ laikomas vienu svarbiausių žmogiškųjų kompetencijų, kuris padeda aiškiai suvokti ir išreikšti save, kurti darnų santykį su savimi ir kitais žmonėmis, tapti atsparesniu pasitinkant gyvenimo iššūkius.

Ypač dažna, kai žmogus nepastebi savo pirminių jausmų ir užstringa antriniuose, todėl nuolat “dirba”, t.y. bando keisti pasėkmes, bet ne priežastis. Vadinu tai “nesusikalbėjimu su savimi”, kuris sąlygoja nesusikalbėjimą su kitais.

Būtent savo ir kitų pirminių emocijų nesuvokimas veda prie klaidingų interpretacijų, konfliktų, įvairių ribojančių vaidmenų: aukos, gelbėtojo, agresoriaus.

Toks elgesys tampa pagrindine kliūtimi prisiimant atsakomybę už savo gyvenimą. 

#2 MOKĖTI VALDYTI SAVO MINTIS.

PROTO TARNYSTĖ – svarbi mokantis valdyti savo mintis. Naudojantis proto analitiškumu ir jam netarnaujant tampame savo gyvenimo šeimininkais ir pagrindiniais kūrėjais.

Tai reiškia, kad mąstymo pokyčių pagalba pasikinkome savo protą kaip nuolankų tarną, o ne šeimininką ir mėgaujamės gyvenimo kokybės pokyčiais.

Priešingu atveju, jei suteikiate protui progą valdyti jus, jūsų veiksmus ir sureikšminate jo galią, tampate EGO vergu bei savo paties priešu. Tokioje proto valdžioje neįmanomas joks nuoširdus ryšys su savimi.

#3 GIRDĖTI IR JAUSTI KĄ SAKO KŪNAS.

KŪNO IŠMINTIS – padeda mokytis girdėti ir jausti, ką sako mūsų pačių kūnas. Kūnas kaupia visas mintis, emocijas, veiksmus ir jos lygiai taip pat, kaip proto programos nusėda jame ir išlieka ilgai.

PAŽADINK IR ĮDARBINK KŪNO GALIAS, NES KŪNAS IŠMINTINGESNIS UŽ PROTĄ.

Deja, dažnai nepajuntame subtilių kūno siunčiamų užuominų dėl netinkamo elgesio su savimi ir atsižvelgiame giliau tik tuomet, kai kūnas jau serga. Todėl stebėkite kūno siunčiamus ženklus ir ieškokite jame atsakymų.

#4 PASITIKĖTI AUKŠTESNĖMIS JĖGOMIS.

DVASINĖ HARMONIJA – svarbi ryšio puoselėjimui su aukštesnėmis jėgomis. Puoselėjant dvasingumo būseną, visata mums suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis sudėtingiausiose situacijose, per tikėjimą atskleidžiame savo vidines galias. Šios būsenos pagalba galime pasiekti pilnatvę.

Kalbant apie nepasitikėjimo jausmą – tai natūrali pasėkmė to, kad mes turime per mažai tikėjimo ir pasitikėjimo pačiu gyvenimu, visata bei auštesniuoju kūrėju.

Jeigu pastebėjote, nepasitikėjimas visuomet keliauja kartu su nesibaigiančia įtampa, budrumu, pasaulio stebėjimu, siekiant nuspėti ir suprasti kaip, kas, kada toliau vyks. 

NUOLAT JAUSDAMI PASAULIO GRĖSMĘ IR NORĄ SUŽINOTI KAS BUS, KONCENTRUOJAMĖS Į IŠORINIUS DALYKUS IR PAMIRŠTAME PAPRASČIAUSIĄ PASITIKĖJIMĄ GYVENIMU.

Žmogus nurimsta tuomet, kai supranta, kad jis gali padaryti tik tiek, kiek priklauso nuo jo. Ir nuo jo nepriklauso viskas.

Mokykitės pasitikėti aukštesnėmis jėgomis, nes gyvenime viskas dėliojasi jums geriausiu formatu net jei tuo metu ir atrodo priešingai. Pasitikėkite, nes jūs dar nežinote nuo ko jūs skaudžiu formatu visata saugo.

Pabaigai.. 

Girdėkite ir jauskite savo kūną, supraskite savo emocijas, valdykite savo protą bei puoselėkite dvasinės harmonijos būseną. Tuomet nesunku bus tapti savo paties draugu, mėgautis pilnatve, džiaugis gyvenimu ir pačiu savimi.

Tai nuoširdaus ir tikro ryšio su savimi pagrindas. 

Dalintis

Daivos Dūdėnaitės autorinės programos